Bakgrunn for kurset

Jording er viktig i alle typer nettsystemer. Men det er ofte svært forskjellige oppfatning av hva som skal jordes, hvor ofte man skal jorde og hvorfor.

Målet med kurset

Gi deltagerne den kompetansen som er nødvendig for å forstå hvorfor vi jorder og hva som skal jordes i bolig, næring og industri, ihht. NEK 400

Følgene emner blir gjennomgått

  • Hvorfor jorder vi?
  • Eksempler på bra og dårlig jording
  • Jordingsproblematikk
  • Jordelektroder og virkeområde
  • Vanlige jordingssystemer
  • Overgangsmotstand til jord
  • Hva skal jordes?
  • Definisjon på Annen ledende del
  • Verifikasjon av jordingssystemer

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Mandag 11. mai 2020 kl. 12.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Mandag 11. mai 2020 kl. 12.00
Pris
1 590,00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}