Onninenskolen - din kompetansepartner!

Onninenskolen, i samarbeid med Trainor, tilbyr en rekke relevante kurs innen elektrofaget. Trainor har oppdaterte og engasjerte kursholdere og tar seg av administreringen slik at du som kunde får best mulig utbytte av kursene.

Trainor er Nordens ledende aktør innen elsikkerhetsopplæring, og tilbyr e-læring, kurs i klasserom og webinar.

Å holde seg oppdatert på den faglige utviklingen er både lønnsomt og nødvendig for din/deres bedrift. I tillegg er det å investere i kompetanseheving for dine medarbeidere alltid fornuftig, det gir mer motiverte og fornøyde medarbeidere som igjen bidrar til mer fornøyde kunder og forbedrede resultater for din bedrift.

KURS I ONNINENSKOLEN:
FSE med og uten førstehjelp / FSE for Instruert personell / FSE for Høyspentpersonell / NEK 400.2022 Nyheter / Elektroinstallasjon av solceller / NEK 700 / Sluttkontroll/Verifikasjon / Varme arbeider / Jordingssystemer/jordfeilproblematikk / IK-Elektro kurs / NEK405 Sertifiseringer (Elkontroll næring, Elkontroll bolig, Elkontroll landbruk) / Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs / AUS – Lavspenning / Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier / EMC / Lading av elektriske kjøretøy iht NEK 400:2022 / A12 Fallsikring (A5E bruk av stillas og stige) / Elsikkerhet ved til- og frakopling av elektrisk utstyr / samt A6 - Personløfter/lift.

Ta kontakt med Trainor for mer informasjon om muligheter for spennende og interessante kurs. Trainor kan også holde kurs på engelsk! FSE e-læring (digitalt kurs) kan fås på polsk.

E-post: anita.riis@trainor.no, telefon +47 45 03 11 47  eller fyll inn feltene på kontaktskjemaet her for et gunstig tilbud på kurs.


Både kunder i Onninen og Elektroskandia får rabatt på kurs hos Trainor.

Husk å nevne at du er Onninen/Elektroskandia-kunde og ha kundenummeret klart, så vil du få raskere hjelp og rabatt på kursprisen.

Om du ønsker BAS-kurs, send en forespørsel til onninenskolen@onninen.com

 

Alle personopplysninger vi mottar ved påmelding på kurs, samt kursbevis vil bli slettet etter 1 år.

 

Digitale kurs

Digitale FSE-kurs som kan taes når og hvor du vil!

FSE-kurs med førstehjelp

Kurset tar for seg sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg, samt opptreden på skadested og livreddende førstehjelp.

 

NEK 400:2022 Nyheter

Hvert 4. år blir standardsamlingen NEK 400 revidert så den fortsetter å være et nyttig og oppdatert verktøy for installasjon av elektriske anlegg og da er det viktig å få med seg hva som er nytt.

Elektroinstallasjon av solceller

Kurset gir deg kunnskap slik at din bedrift kan tilby tjenester innenfor fornybar energi i Norge.

FSE kurs med førstehjelp for instruert personell

Kurset tar for seg hvilke krav forskriftene (FSE) stiller for at instruerte skal kunne få adgang til tavler, skifte sikringer, betjene vern, osv.

FSE for høyspentpersonell m/førstehjelp

Kurs for alle som i sitt daglige virke kan komme til å arbeide på eller i nærheten av elektriske høyspent anlegg.