Bakgrunn for kurset:

Årlig oppstår mange branner på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider på tilfeldig valgt arbeidsplass(alle andre steder enn sveiseverksteder etc.)

Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Målgruppe:

  • Alle som skal utføre varme arbeider: Bruk av vinkelsliper, sveising, lodding, varmlufts verktøy og bruk av åpen ild, f.eks. ved taktekking og krympeskjøt av kabel

Kursinnhold og emner som blir gjennomgått:

  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brann og brannslukking
  • Forskjellige typer slukkemidler
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
  • Praktisk slukkeøvelse i slutten av kurset

 

Varighet: 6-7 timer