Teknisk kurs i elbillading gir deltagerne en god forståelse av hvordan elbiler lades og hvordan sikkerheten ivaretas. Kurset gir en god oversikt over de standarder moderne ladeløsninger skal bygges etter og hvilke krav som gjelder.

I kurset fokusers det spesielt på krav i NEK400:2018 og utfordring og nødvendige tiltak i forbindelse med det norske IT anlegget. Kurset gir også en innføring i hvordan større ladeanlegg, i f.eks. borettslag, bør etableres.

 Varighet: 3 timer