Bakgrunn for kurset

Kurset har en praktisk tilnærming til å lære seg sluttkontroll der normens definisjoner forklares på en lettfattelig måte.

Mange ønsker et kurs der normens definisjoner forklares på en enkel og lettfattelig måte, med praktisk tilnærming, samtidig som man ivaretar kravene til en verifikasjon.

Målet med kurset

Å gi deltakerne en god forståelse av hvordan man praktisk gjennomfører verifikasjon og hvorfor gjør det.

Følgene emner blir gjennomgått

  • Visuell inspeksjon
  • Måling/prøving
  • Elektrisk kontinuitet i ledere
  • Isolasjonsresistans
  • Overgangsmotstand
  • Kortslutningsstrømmer
  • Automatisk utkobling

 

Varighet: 4 timer

 

Instrumenter

Deltakerne oppfordres til å ta med eget instrument.