Kort om kurset

Forbrukere og kunder driver den teknologiske utviklingen fremover i høyt tempo og kommer derfor til oss i elektrobransjen med ønsker om å få koblet til nytt og moderne utstyr. NEK 400:2018 er det beste verktøyet vi i elektrobransjen har for å imøtekomme kundens ønsker og det er derfor viktig å kunne bruke NEK 400:2018 riktig. 

Målet med kurset

Oppdatere deg som elektrofagperson på de viktigste løsningene NEK 400:2018 kommer med og hvordan disse bygger på og er en utvidelse av NEK 400:2014. Du som deltager oppfordres til å komme med utfordringer fra egen jobbhverdag.

Følgene emner blir gjennomgått

  • De viktigste endringene i forhold til NEK 400:2014
  • Grunnleggende definisjoner
  • Solcelleanlegg, hvilke løsninger kan vi tilby kunde?
  • Nye retningslinjer for elbil-installasjoner.
  • Reviderte normkrav til batteri-installasjoner.
  • Endrede krav til jordelektrodens virkeområde i TN-installasjoner
  • Hva er nytt i 823 Bolig?
  • NEK 400:2018 og grensesnitt opp mot NEK 399:2018

 

Varighet: 4 timer