Kurs i grunnleggende solcelleteknikk

Kurset tar for seg markedsutsikter, det grønne skifte, reguleringer, solcelleteknikk, invertere, montering,

prosjektering, idriftsettelse, samt en liten kikk inn i fremtiden på nye oppgaver for elektrikerne.

 

Kurset gjør gir deg kunnskap slik at din bedrift kan tilby tjenester innenfor fornybar energi i Norge.

Tilby komplette utstyr og montasjearbeider når forespørselen kommer!  Meld deg på nå.

 

Målgruppe

Kurset egner seg for teknisk personell som ønsker å lære seg litt om hva On-grid solcelle anlegg innbefatter.

 

Kursinnhold: 

  • Det grønne skrifte
  • Marked
  • Reguleringer
  • Solcelleteknikk
  • Invertere
  • Montering
  • Prosjektering
  • Idriftsettelse
  • Deres nye hverdag

 

Varighet: 5 timer