Målgruppe:

Alle som arbeider med installasjon, montering, drift og vedlikehold av elektriske installasjoner, maskiner og utstyr.

Generelt:

Myndighetenes krav er at FSE skal gjennomgås med maksimum 12 måneders mellomrom, og dette skal dokumenteres i virksomhetens IK-system.  Dette kravet gjelder alle som arbeider med elektrisitet, som installatørbedrifter med montører, hjelpemontører og lærlinger, industribedrifter med elektropersonell og/eller instruert personell.

 

Varighet: 5 timer

 

Kursinnhold

Kurset er delt inn i 2 deler - FSE L og førstehjelp

 

 FSE 

 • Formålet og virkeområde
 • Strømgjennomgang og kortslutning (lysbue)
 • Ulykkesstatistikker, ulykker, melding av ulykker
 • Ansvarsforhold
 • Hvorfor skjer ulykker
 • Overordnet planlegging
 • Planlegging av arbeid (SJA)
 • Arbeid på eller nær ved frakoblet anlegg
 • Arbeid på eller nær ved spenningsatt anlegg
 • Typer av måleinstrument

 

Førstehjelp

 • Opptreden på skadestedet og livreddende førstehjelp
 • Undersøkelse av syk/skadet person
 • Varsling til nødnummer
 • Hjerte- og lungeredning
 • Brann- og el- skader
 • Bevisstløshet og forgiftninger
 • Farer og førstehjelp ved strømgjennomgang
 • Praktiske øvelser
 • Bruk av hjertestarter